/

Årsmöten

Här presenteras material för Vattenrådet för Bohuskustens årsmöten från de senast tre åren samt handlingar till kommande årsmöte.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen