/

Vattenrådet för Bohuskusten

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och verka för en god havsmiljö.

VRBKs ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms utifrån EUs vattendirektiv. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte från administrativa gränser. Vattenrådet är en samverkansplattform där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal kunskap och synpunkter om hur vattnet mår.

Myndigheter ska kunna lyfta frågor där de önskar delaktighet samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kunskap som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna. Genom samverkan med Vattenmyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen arbetar VRBK för att vi alla lever upp till EUs vattendirektiv och det marina direktivet.

Sammansättningen i ett vattenråd bör spegla de lokala förutsättningarna och vattenrådet arbetar med att få en så bred förankring som möjligt.

En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åtgärder och hur de ska genomföras.

VRBK håller även i samverkansplattformen Vattenrådssamverkan i väst (VRSV). Utöver VRBK ingår Bäveåns, Dalslands kanals, Emningsåns, Dalsbergså/Holmåns och Gullmarns vattenråd i samverkan. Ambitionen inom VRSV är att årligen anordna gemensamma seminarium och diskussioner.

VRBK's stadgar Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VRBK's styrelse 2023

Ordinarie ledamöter

Annika Westh (L), ordförande, (regionpolitiker)

Inge Löfgren, vice ordförande (Naturskyddsföreningen Bohuslän/Lysekil)

Maria Granberg (MP), ledamot, (Lysekil kommun)

Sofia Stengavel, ledamot, (Uddevalla kommun)

Hans Schub (M), ledamot, (Tanum kommun)

Ersättare

Bo Svärd, enskild/vattenmiljöexpert (Göta Älvs Vattenråd)

Linnea Sjögren, catxalot

Tobias Kjällqvist, Fyrbodals kommunalförbund

Valberedning

Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och Gränsbygd

Anders Kjellgren (M), (Öckerö kommun)

Medlemmar:

Medlemmar i Vattenrådet för Bohuskusten är kommuner, företag, ideella organisationer samt enskilda medlemmar.

Vill du bli medlem?

Enklaste sättet för dig att bli medlem är att maila oss via ylva.barr@goteborgsregionen.se så kontaktar vi dig

Observera att du, som privatperson, kan bli medlem för endast 100 kr. Du blir då inbjuden till olika arrangemang vi gör och du har närvarorätt på våra årsmöten, men inte rösträtt. Maila ditt namn och kontaktuppgifter till ylva.barr@goteborgsregionen.se och sätt in 100 kr på bankgiro nr 701-5647Nyheter från Vattenrådet för Bohuskusten

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen