/

Vattenrådssamverkan Väst

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) har ansvar för samordning med andra vattenråd som mynnar ut i Bohuskusten. Idagsläget är det sju vattenråd som samverkar inom ramen för vad vi kallar Vattenrådssamverkan Väst (VRSV).   

De sju vattenråden som VRBK samverkar med är Gullmarns vattenråd, Dalslands kanals vattenråd, Emningsdalsälvens vattenråd, Bäveåns vattenråd, Dalbergså/Holmseån vattenråd, Strömsån vattenråd och Göta älvs vattenråd. 

Under åren har samverkan skett främst genom gemensamma seminarier kring angelägna vattenfrågor eller stöd för vattenrådens projekt- och åtgärdsarbete. 

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen