/

Publiceringsdatum:

Presentation av det LOVA-beviljade projektet Båtplats på land

Miljöanpassat båtbruk: Landförvaring av fritidsbåtar under sommarsäsong

Om projekt

Syftet med Båtplats på land är att verka för att båtklubbar och marinor ska erbjuda tjänster för sommarförvaring på land, och att göra det enklare för båtägare att använda sjösättningsramper i Bohuslän. Vi sprider också information om fördelarna med att förvara båten på land till båtägare, båtklubbar, marinor och kommuner.

Vattenrådet för Bohuskusten samarbetar med Bessekrokens marina på Björkö, som har fått  medel genom projektet för att skapa den infrastruktur som krävs för att landförvaring och sjösättning ska fungera smidigt. På Bessekrokens marina kan båtägare välja mellan att ha båten stående utomhus, inom marinans inhägnade område, eller inomhus i en båthall. Med 24 timmars varsel lägger marinans personal i och förtöjer båten vid en lättillgänglig gästplats. Tjänsten fungerar för båtar som väger upp till tre ton, även för riggade segelbåtar med köl. Mer information finns på www.bjorkoismarin.se Länk till annan webbplats.

Målet är att fler båtägare ska upptäcka och uppskatta servicen, att konceptet ska förfinas med hjälp av erfarenheter från Bessekroken och att andra marinor och båtklubbar ska ta efter.

För att göra det lättare för båtägare som föredrar att landförvara sin båt på trailer och sjösätta vid en ramp, utreder vi inom Båtplats på land hur en riktigt användarvänlig ramp ska utformas. Vi inventerar iläggningsplatser i norra Bohuslän för att ge förslag till kommuner och båtklubbar om hur ramperna kan utvecklas.

Att använda trailer och sjösätta vid ramp är redan ett alternativ som utnyttjas av många båtägare. För att fler ska välja att göra så behöver även infrastrukturen runt omkring ramperna förbättras, med parkeringsmöjligheter och kanske också uppställningsplatser.

Båtplats på land pågår mellan 15 mars 2018 och 15 november 2019. Utöver Bessekrokens marina samarbetar projektet med Havsmiljöinstitutet Länk till annan webbplats. och Tillväxt Norra Bohuslän Länk till annan webbplats..

Hösten 2017 gjorde Vattenrådet för Bohuskusten en förstudie kring projektidén.

Projektet finansieras genom LOVA-bidraget, som delas ut till lokala vattenvårdsprojekt av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. I ansökan har projektet rubriken Miljöanpassat båtbruk - landförvaring av fritidsbåtar under sommarsäsong. När vi kommunicerar om projektet använder vi det kortare namnet Båtplats på land.

 

Hur fungerar båtplats på land?

Beroende på vilken typ av båt det gäller och på vilka möjligheter man har att själv frakta, sjösätta och förvara båten, finns det olika lösningar för den som vill förvara båten på land året runt.

 • Båten förvaras på trailer hemma och sjösätts med hjälp av egen bil vid en ramp
 • Båten förvaras på trailer på marina/båtklubb/nära rampen och sjösätts av ägaren själv eller av personal med hjälp av bil eller truck
 • Båten förvaras utomhus på stöttor eller i båtställ på marina/båtklubb och sjösätts av personal på ägarens begäran
 • Båten förvaras inomhus på marina/båtklubb och sjösätts av personal på ägarens begäran
 • För den eller de som förfogar över en privat brygga eller strandtomt finns också diverse lyftanordningar och slipanläggningar på marknaden

Fördelar för både miljön och båtägaren

Båtar som målats med giftig bottenfärg för att motverka påväxt, läcker ämnen som skadar livet i havet när de ligger i sjön. Dessutom hindrar båtar och bryggor solljuset från att nå ner till djur och växter, samtidigt som vattencirkulationen påverkas negativt i trånga vikar.

Antalet fritidsbåtar och båtplatser har ökat kraftigt längs vår kust de senaste årtiondena, och de återfinns oftast i grunda havsvikar som är viktiga för den biologiska mångfalden och som bland annat fungerar som barnkammare för fiskar. Om fler väljer att förvara sin båt på land minskar båtlivets negativa inverkan på de känsliga vikarna, liksom behovet att bygga ännu fler bryggor längs vår kust.

Att ha båten på land istället för i vattnet under sommaren kan också innebära ett mer bekvämt båtliv för båtägare som inte använder sin båt var och varannan dag, och som inte måste ha omedelbar tillgång till den. Man slipper lägga tid och pengar på bottenmålning, det blir mindre slitage på båten och det är lättare att skydda den mot nedbrytande UV-ljus. Landförvaring är också mer stöldsäkert och man behöver inte oroa sig för förtöjningar när vädret är dåligt. På våren slipper man anpassa sig till särskilda sjösättningsdatum, vilka kanske infaller långt innan båten ska användas. Dessutom krävs mindre efterarbete på hösten.

Båtplats på land – bra för båtägare och miljön!

 • Mer stöldsäkert
 • Mindre slitage på båten
 • Lättare att skydda den mot nedbrytande UV-ljus
 • Mindre väderkänsligt – kräver mindre tillsyn
 • Man slipper köpa bottenfärg och måla
 • Mindre stress på våren, mindre efterarbete på hösten
 • Båten skuggar inte solljuset för havets växter och djur
 • Båten bidrar inte till försämrad cirkulation i trånga vikar
 • Båten läcker inte giftig bottenfärg till havsmiljön
 • Samhällets behov av att exploatera fler havsvikar minskar

Via länken kan du se vår presentation om projektet Båtplats på land Pdf, 1.1 MB.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen