/

Om Vattenråden

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel, och är därför viktigt att skydda. År 2000 antog samtliga medlemsländer inom EU Vattendirektivet. En stor skillnad mot tidigare arbete med vattenvård är att helhetssynen på vatten, som i och med införandet har fått mycket mer tyngd.

Administrativa gränser som kommun-, läns- och landsgränser utgör inte längre utgångspunkt för arbetet som istället präglas av en helhetssyn i form av vattnets avrinningsområden.

Göteborgsregionen (GR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar med att säkra och förbättra vattenkvaliteten i regionens sjöar, vattendrag och hav både ur ett naturvårds- och ett vattenförsörjningsperspektiv. Detta sker genom flera olika samverkansformer och i olika projekt.

GR har som följd av arbetet med vattenförvaltning för att klara kraven i EU:s Vattendirektiv tillsammans med Göta älvs vattenvårdsförbund bildat vattenråd för Göta älv, Mölndalsån och Säveån. GR administrerar sedan 2019 också Vattenrådet för Bohuskusten.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen