/

Åtgärdssamordning inom Göta älvs avrinningsområde (ARO)

Under 2023-2026 arbetar Göta älvs vattenråd med åtgärdssamordning.

Med LOVA-medel från Länsstyrelsen och finansiering från kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg kommer Göta älvs vattenråd att kunna tillsätta en heltidstjänst för åtgärdssamordning (Rekrytering pågår). Arbetet beräknas starta i början av 2023.

Vi tar gärna emot frågor och tankar kring åtgärder inom Göta älvs ARO!


Har du någon fråga angående åtgärdsarbete? Kontakta vårat kansli eller ställ din fråga i formuläret så kontaktar vi dig!

Ange den e-post du vill bli kontaktad på.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen