/

Mötesprotokoll

Här presenteras mötesanteckningar från Göta älvs vattenråd
från de senaste åren.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen