/

Bildgalleri

Bilder från de senaste utflykterna med Göta älvs vattenråd finns här.

Bildspel från Vattendragsvandring (våtmarker) i Risveden 2021-09-27

Bildspel från Vattendragsvandring vid Välabäcken 2020-09-05

Bildspel från Vattendragsvandring vid Hältorpsån 2019-06-05

Bildspel från Vattendragsvandring vid Lärjeån 2017-09-07

Bildspel från Vattendragsvandring vid Solbergsån 2016-06-16

Bildspel från Vattendragsvandring vid Slereboån 2015-06-11

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen