/

Representanter i Göta älvs vattenråd

Vänersborgs kommun
Representanter
Bo Carlsson (C)
Daniel Larsson, Kretslopp & vatten
Hedvig Särg, Miljöstrateg

Trollhättans stad
Representanter
Rune Karlsson (M)
Jeanette Wadman, Miljökontoret, Kommunekolog
Sara Odh, Trollhättan Energi AB
Ersättare
Torbjörn Karlsson (S)

Lilla Edets kommun
Representanter
Mona Burås (S)
Jenny Lindqvist, Miljö- och byggförvaltningen
Ersättare
Andreas Freiholtz (SD)

Ale
Representant
Politiker, vakant
Ida Wendt, Kommunekolog
Ersättare
Politiker, vakant
Viktor Ljungkvist, VA

Kungälv
Representanter
Jesper Eneroth (S), ordförande
Emanuel Nandorf, Miljöenheten
Ersättare
Erik Martinsson (MP)
Jenny Andersson, Miljöenheten 

Göteborgs stad
Representanter
Grith Fjeldmose (V)
Helena Frohm, Kretslopp och vatten
Sophie Rychlik
, Miljöförvaltningen
Björn Källström, Sjöfartsmuseet i Göteborg
Ersättare
Lena Blom, Kretslopp och vatten
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen

Öckerö kommun
Representant
Politiker, vakant
Linnéa Rösiö, Bygg- och miljöenheten

Gryaab AB
Representanter
Cecilia Press (tjl.)
Ersättare
Karl-Emil Videbris

Göteborgs Hamn AB
Representant
Kristina Bernstén

Industrirepresentant
Vakant

LRF
Representant
Dan Petersson

Naturskyddsföreningen
Representant
Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Sportfiskarna
Representant
Niklas Wengström
Ersättare
Linnéa Jägrud

Södra skogsägarna
Representant
Maria Lennartsson
Ersättare
Ove Wiktorsson

Vattenfall Göta älv AB
Representant
Björn Hallblad

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Kontaktperson

Göteborgsregionen (GR)
Diego Velasquez, Åtgärdssamordnare

Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR)
Monica Dahlberg, sekreterare

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen