/

Representanter i Göta älvs vattenråd

Vänersborgs kommun
Representanter
Bo Carlsson (C)
Daniel Larsson, Kretslopp & vatten

Trollhättans stad
Representanter
Rune Karlsson (M)
Jeanette Wadman, Miljökontoret, Kommunekolog
Sara Odh, Trollhättan Energi AB
Ersättare
Lena Nilsson (S)

Lilla Edets kommun
Representanter
Mona Dieng (S)
Jenny Lindqvist, Miljö- och byggförvaltningen
Ersättare
Andreas Freiholtz (SD)

Ale
Representanter
Politiker, vakant
Ida Wendt, Kommunekolog
Ersättare
Politiker, vakant

Kungälv
Representanter
Jesper Eneroth (S), ordförande
Emanuel Nandorf, Miljöenheten
Ersättare
Erik Martinsson (MP)
Jenny Andersson, Miljöenheten 

Göteborgs stad
Representanter
Grith Fjeldmose (V)
Kristina Holm, Kretslopp och vatten
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen
Björn Källström, Sjöfartsmuseet i Göteborg
Ersättare
Lena Blom, Kretslopp och vatten
Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen

Öckerö kommun
Representanter
Politiker, vakant
Linnéa Rösiö, Bygg- och miljöenheten

Gryaab AB
Representant
Cecilia Press (tjl.)
Ersättare
Karl-Emil Videbris

Göteborgs Hamn AB
Representant
Kristina Bernstén

Industrirepresentant
Vakant

LRF
Representant
Dan Petersson

Naturskyddsföreningen
Representant
Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Sportfiskarna
Representant
Niklas Wengström

Södra skogsägarna
Representant
Maria Lennartsson
Ersättare
Birgitta Kärrlind

Vattenfall Göta älv AB
Representant
Björn Hallblad

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Kontaktperson

Göteborgsregionen (GR)
Diego Velasquez, Åtgärdssamordnare

Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR)
Monica Dahlberg, sekreterare

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen