/

Representanter i Göta älvs vattenråd

Vänersborgs kommun
Daniel Larsson, Kretslopp & vatten

Trollhättans stad
Sofie Lindblom, Miljökontoret, Kommunekolog
Sara Odh, Trollhättan Energi AB

Lilla Edets kommun
Maria Olsson, Miljö- och byggförvaltningen

Ale
Ida Wendt, Kommunekolog

Kungälv
Emanuel Nandorf, Miljöenheten 
Jenny Andersson, Miljöenheten 

Göteborgs stad
Ida Fossenstrand, (M), ordförande
Kristina Holm, Kretslopp och vatten
Lena Blom, Kretslopp och vatten
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen
Björn Källström, Sjöfartsmuseet i Göteborg

Öckerö kommun
Linnéa Rösiö

Gryaab AB
Cecilia Press

Göteborgs Hamn AB
Kristina Bernstén

Industrirepresentant
Vakant

LRF
Åke Niklasson

Naturskyddsföreningen
Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Sportfiskarna
Niklas Wengström

Södra skogsägarna
Maria Lennartsson
Birgitta Kärrlind (Ersättare)

Vattenfall Göta älv AB
Björn Hallblad

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Kontaktperson

Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR)
Monica Dahlberg, sekreterare

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen