/

Publiceringsdatum:

Välkommen till Bohuskustens symposium 18 januari 2024!

bild på havsvatten

Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in medlemskommuner, medlemmar och intresserade till årets konferens med fokus på vattenvårdsfrågor på Tanum Strand Konferens, Grebbestad.

Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in medlemskommuner, medlemmar och intresserade till årets konferens med fokus på kommunernas ansvar för vattenvårdsfrågor och nya projekt gällande art-, vatten-, och miljövård.

Tid: 2024-01-18 kl:09.30-15.00

Plats: TanumStrand konferens, Grebbestad

Anmälan: ylva.barr@goteborgsregionen.se senast den 2024-01-04

Kostnad: 2188 kr (moms ingår med 438 kr)

Betalning sker till: BG-nr 701-5647

Ange referens: förnamn_efternamn_18 jan

Våra vattendrag och vår kust är viktiga områden som inte känner några gränser, men likväl har svenska kommuner ansvar för sitt vatten på olika sätt. Välkommen till en dag när Ni får lära er mer om gällande lagstiftning och miljövårdande projekt.

Program

09.30-10.00 Incheckning, kaffe och smörgås

10.00-10.05 Välkommen

Ordförande Annika Westh

10.05-11.00 Projekt Dynamo – det invasiva ostronet.

Åsa Strand, Svenska Miljöinstitutet

11.05-12.00 Vattentjänstplanen. Hur ska nya miljölagar tillämpas?

Johanna Lindqvist, Lindahl advokater

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Hur mår livet i havet på Sveriges saltaste kust?

Stefan Edman, författare och föreläsare.

14.20-14.40 Fritidsbåtslivets organisationer - en resurs för ett effektivt miljöarbete i sjö och hav.

Stellan Dahlberg, Västsvenska Båtförbundet / Svenska båtunionen.

14.40-15.00 Info om projektplan ReSource2Sea – Ålgräsprojekt, Stenungsund.

Björn Lagerdahl, Länsstyrelsen

Varmt välkomna!

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen