/

Publiceringsdatum:

Vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkter

Länsstyrelsen beslutade 2022-05-16 om vattenskyddsområde för Vänersborgsvikens och Göta älvs vattentäkter.

För att skydda dricksvattnet för många av invånarna i kommunerna längs Göta älv, har Länsstyrelsen beslutat att Göta älv och Vänersborgsviken blir ett vattenskyddsområde med föreskrifter.

Beslutet är taget efter ansökan från kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, representerade av Göteborgsregionen (GR).

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Arbetet med att ta fram vattenskyddsområdet har pågått under lång tid och innebär ett nödvändigt skydd inför framtiden.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens och de sökande kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Trollhättan samt Vänersborgs webbplatser och på www.gavso.se där även en interaktiv karta med zoommöjlighet finns.

Beslut om vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkterLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Karta över vattenskyddsområdets avgränsning – Gävso (gavso.se) Länk till annan webbplats.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen