/

Publiceringsdatum:

Utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden

Bild på kranar

Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2018/2019 genomföra en utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älv.

Utredningens syfte är att sammanställa ett planerings- och prioriteringsunderlag för övergödningsåtgärder i biflödena Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån.

Resultaten från utredningen ska kunna användas i samverkan och information mellan intressenter med gemensamt intresse för Göta älv, så som kommuner, myndigheter, markägare, företag, organisationer och skolor, men också kunna användas av de olika aktörerna enskilt.

Utredningen ska leda till att utveckla övergödningsåtgärderna till att bli mer kostnadseffektiva och samordnade.

Länk till rapporten Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen