/

Publiceringsdatum:

Utbildning om Vattendirektivet/VISS

Bild på Göta älv

Utbildning om Vattendirektivet och VISS särskilt för de vattenråd som har sitt kansli på Göteborgsregionen (GR)

  • Göta älv vattenråd
  • Mölndalsåns vattenråd
  • Säveåns vattenråd
  • Vattenrådet för Bohuskusten

Plats: Stora hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg (Stora Badhusgatan 2)

Tidsschema:

09:00-09:45 Inledning

* Allmänt om direktivet

* Statusklassning

- Vattenförekomster

- Övervakning

- Ekologisk status

- Kemisk status och SFÄ

- Grundvatten

09:45-10:15 Fika

10:15-11:00 Risk, åtgärder och MKN

11:00-11:10 Bensträckare

11:10-12:00 Resultat av nya klassningen

12:00-12:30 Hur hitta i VISS och vattenkartan

12:30 Lunch på OGBG till självkostnadspris för de som anmält sig

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen