/

Publiceringsdatum:

Vattendragsvandring vid Välen och Stora ån i Göteborg den 19 september kl. 18:00

Bild på rinnande vatten

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt våtmarksområde och naturreservat med en rik historia. Det är beläget vid Askimsvikens innersta nordliga del. Tillrinningen av vatten till Välen sker via Stora ån som avvattnar hela Fässbergsdalen.

Under vandringen som är ca 3 km lång på lättvandrad stig informerar representanter från Göteborgs stad om Naturreservatet, områdets historia och vilka planer som finns för åtgärder inom området.

Samling
18:00 Parkeringen vid Välens Naturreservat

Närmaste busshållplats är Kannebäck

Vandring
18:30-19:30 Vandring Vid Välen och Stora ån

Medtag matsäck om ni vill fika efter vandringen

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen