/

Publiceringsdatum:

Digitalt kustvattenarkiv

Göta älv

På vattenrådets kansli finns tillgång till ett digitalt kustvattenarkiv som innehåller rapporter från äldre undersökningar.

Det innehåller bland annat rapporter från/med:

 • Bohuskustens vattenvårdsförbund
 • Miljögiftsundersökningar
 • Göteborgs Hamn
 • Göta älvs kustvatten
 • Göteborgs universitet
 • Hummerrevsprojektet
 • HydroGIS
 • Marina inventeringar
 • Miljöförvaltningen i Göteborg
 • Projekt Säkrare farleder
 • Torsviken
 • Trålgränsprojekt
 • Ålgräsundersökningar

Kontakta vattenrådet Länk till annan webbplats.om ni är intresserade av att ta del av dessa.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen