/

Publiceringsdatum:

Havet, människan, planeringen - vad händer sen? Webinarium 22 april

Bild på sjöbodar i Bohuslän

Inbjudan till webinarium 22 april

Göteborgsregionen, Vattenrådet för Bohuskusten och Bohuskustens vattenvårdsförbund bjuder in till ett webinarium med presentation och reflektion över miljömålsberedningens delbetänkande, Havet och människan (SOU 2020:83)

Vad behövs för att vi ska nå våra gemensamma målsättningar om en bättre havsmiljö och hur kan olika delar av samhället medverka och bidra?
Just nu är Havet och människan ute på remiss. Utredningen ger förslag på åtgärder inom en rad olika områden för att fånga upp problem och påverkansfaktorer för havsmiljön. Utredningen presenterar bl a förslag på förändringar i lagstiftning, förstärkt miljömålsåtgärdsarbete och tydligare instruktioner om ansvar och samverkan till berörda myndigheter och organisationer allt för att våra hav både skall kunna skyddas, bevaras och hållbart nyttjas in i framtiden.

Medverkande i seminariepanelen, alla med olika roller/vinklar till utredningen:

Emma Nohrén, ordförande Miljömålsberedningen

Lars Tysklind, politiker Strömstad (fd riksdagsledamot)

Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen

Carl Dahlberg, projektledare och strateg på Leader Bohuskust och gränsbygd m.m.

Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator Havsmiljöinstitutet
Moderator: Ewa Lavett, ordförande Vattenrådet för Bohuskusten

Datum: 22 april kl10-12

Plats: Microsoft Teams, länk skickas ut dagen innan seminariet

Anmälan: Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 19 april

Frågor: Ida Lindbergh, ida.lindbergh@goteborgsregionen.se alt 031-335 53 77

Länkar: Här är en länk till Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan (SOU 2020:83) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomna!

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen