/

Representanter i Säveåns vattenråd

Borås stad
Ledamot:
Karl-Eric Nilsson (C), Tel: 070-644 71 58
Vakant
Ersättare: 
Stefan Medin (M), Tel: 070-242 58 63
Kjell Johansson, Tel: 033-35 73 54

Vårgårda kommun
Ledamot:
Mikaela Engström (M), Ordförande
Carolina Theen
Ersättare:
Daniel Andersson (S)
Camilla Funke

Alingsås kommun
Ledamot:
Björn Albinson (KD)
Sanna Olsson, (Tjl.) Tel: 0322-61 60 61
Ersättare:
Camilla Stensson (S)
Thomas Lenberg, Tel: 0322-61 72 50

Lerums kommun
Ledamot:
Johannes Barth (S)
Gunilla Rådman, 0302-52 10 87
Ersättare:
Dan Larsson (C)
Cecila Ahl, Tel: 0302-52 14 37

Partille kommun
Ledamot:
Hadar Kronberg (M), Tel: 031-792 98 99
Martina Wetterlund, Tel: 031-392 20 61
Ersättare:
Ellen Walleij (S)
Vakant

Göteborgs Stad
Ledamot:
Kristian Peders
(KD)
Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen, Tel: 031-365 58 52
Ersättare:
Filip Magnusson Diurlin (MP)
Emil Nilsson, Stadsmiljö, Tel: 031-365 58 52
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen, Tel: 031-368 37 19

Naturskyddsföreningen
Ledamot:
Stefan Bydén, Tel: 070-672 20 80
Ersättare:
Stefan Larsson, Tel: 072-700 59 64

Fiskevårdområdesföreningar (FVO)
Ledamot:
Andrea Zackrisson Green (Mjörns FVO), Tel: 070-299 46 81
Ersättare:
Stefan Sahlsten (Aspen-Säveån FVO), Tel: 070-849 01 58
Hans Cagner (Antens FVO), Tel: 070-966 43 03

Sportfiskarna
Ledamot:
Niklas Wengström, Vice ordförande, Tel: 072-182 72 97
Ersättare:
Per-Erik Jacobsen, Tel: 031-83 44 60

Industrirepresentant
Ledamot:
Cecilia Lack, SKF

Lantbrukarnas riksförbund
Ledamot:
Lennart Larsson, Tel: 070-560 44 97
Ersättare:
Morgan Svensson, Tel: 070-832 69 83

Södra skogsägarna
Ledamot:
Bertil Svensson , Tel: 070-951 95 79
Ersättare:
Jonas Brandström, Tel: 070-833 03 51

Vattenkraftsägare
Ledamot:
Leif Viklund & Ingemar Carlsson (Lerum Energi AB)
Ersättare:
Lars Henriksson, mindre kraftverksägare

Länsstyrelsen Västra Götaland
Daniela Figueroa, Kontaktperson, Tel: 010-224 41 86

Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR)
Monica Dahlberg
, Sekreterare, Tel: 031-335 54 79

Åtgärdssamordnare
Diego Velasquez, Göteborgsregionen (GR), Tel: 031-335 52 34
Johan Andersson, WaterCircle Göteborg AB, Tel: 070-650 39 53

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen