/

Bildgalleri

Bilder från de senaste utflykterna med Säveåns vattenråd finns här.

Besök vid Vänga kvarn och Vänga mosse 2023-06-16

Besök vid Floda Kraftverk och Damm i Stenkullen 2022-06-17

Vattendragsvandring mellan Hillefors och Hedefors 2021-11-11

Vattendragsvandring vid Gräfsnäs och Ålanda ström 2021-09-29

Studiebesök Mellbyån 2020-10-12

Bildspel Vattendragsvandring Valån 2019-05-27

Bildspel Båttur på Säveån 2019-05-02

Bildspel Vattendragsvandring vid Kullaån 2018-05-16

Bildspel Vattendragsvandring mellan Floda och Stenkullen 2017-05-30

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen