/

Säveåns vattenråd

Säveåns vattenråd bildades i maj 2008. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Säveåns avrinningsområde. De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare. Läs mer

Broschyr om Säveån Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter från Säveåns vattenråd

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen