/

Publiceringsdatum:

Livet under ytan - en film om havsnejonöga

Här visas en undervattensfilm om urtidsfisken havsnejonöga.

Havsnejonögat är en 350-400 miljoner år gammal art, den fanns alltså innan dinosaurierna uppstod. Den är äldre än våra vanliga fiskar, benfiskarna, och har skelett av brosk. Den lever som parasit vuxen och suger blod från större fiskar eller däggdjur i havet. Men större delen av sitt liv filtrerar den plankton, nergrävd i sedimentbankar i åars eller floders lugnflytande partier.

Indikatorart för fungerande ekosystem
Eftersom den lever i flera olika miljöer och är beroende av friska ekosystem både i åar och i havet är den en bra indikatorart för att ekosystemen i både åar och hav fungerar. Ett bra bestånd av havsnejonöga visar därmed att det finns både fria vandringsvägar och friskt vatten i åarna, och att havets fiskbestånd är i balans.

Ekosystem är ofta komplexa, och orsakerna till att en art försvinner eller hotas kan ofta finnas i misskötsel eller överutnyttjande av resurser som inte är uppenbara utan att titta på artens hela livscykel. En indikatorart som havsnejonögat är därför extra värdefull eftersom den visar på helhetens funktion.

Länk till filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En film av Håkan Björklund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen