/

Publiceringsdatum:

Inventering av våtmarker i Risveden

Våtmarker ger oss många viktiga ekosystemtjänster, som klimattjänster, vattenrenande och vattenhushållande funktioner – tjänster som vi går miste om när våtmarkerna är utdikade eller påverkade på annat sätt. Många växter och djur är också beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.

Projektets syfte är att undersöka våtmarkerna i skogsområdet Risveden med avseende på mänsklig påverkan i form av utgrävda utlopp, dikningar etcetera. Målsättningen är att ta fram ett underlag som ska kunna användas vid planering av framtida restaureringsåtgärder. Ett delmål är också att ta fram en konkret åtgärdsplan för några av de identifierade objekten. Långsiktigt kommer projektet att kunna bidra till återställning av viktiga våtmarker i Risveden, med positiva bidrag till ett flertal av miljömålen.

Länk till rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen