/

Publiceringsdatum:

Inventering av vandringshinder i biflöden till Säveån

Inventering av vandringshinder i biflöden till Säveån 2021

Under 2021 har utförts en inventering och prioritering av åtgärder
av vandringshinder inom Säveåns avrinningsområde. Inventeringen
omfattar en del av de vandringshinder som fanns kartlagda i
länsstyrelsens databaser och vandringshinder som identifierats
med hjälp av lokalkännedom hos Säveåns Vattenråd. Det tillkom
även ett antal nya vandringshinder som identifierades i samband med
inventeringen av tidigare kända vandringshinder.

Länk till rapportenPDF

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen