/

Publiceringsdatum: 13 maj 2019

Säveåns vattenråd bjuder in till föredrag om Limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn 2018

Resultaten från undersökningen med bedömning av sjöarna Anten och Mjörns tillstånd och status redovisas liksom sjöarnas belastning av näringsämnen med avseende på nuläge, trender, miljömål och genomförda åtgärder.

Två tillfällen:
  • Den 23 maj 2019 kl. 09:30-11:30 på Tallhyddan i Alingsås
  • Den 3 juni 2019 kl. 18:00-20:00 på Tallhyddan i Alingsås

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen