/

Publiceringsdatum: 3 maj 2019

Limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn 2018

Bild på brygga i Säveån

Under 2018 utfördes en limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn. Den är en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker vart 10:e år i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna (FVO) för Anten respektive Mjörn.

Detta har undersökts

  • Vattenkemi
  • Växtplankton
  • Djurplankton
  • Makrofyter (vattenväxter)
  • Bottenfauna
  • Nätprovfiske i sjöarna
  • Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre
  • Metaller och miljögifter i sediment
  • Läkemedelsrester
  • Mikroplast

Länk till rapportPDF

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen