/

Publiceringsdatum:

Fiskräkning i Säveån 2017

Bild på damm Säveån

I Säveån används automatiska fiskräknare för att kontrollera funktionen hos fiskvägarna vid Jonsered och Hedefors samt uppskatta fiskbeståndens numerär och storleksfördelning, framförallt för lax och öring. Cirka 100 st laxar passerade under 2017 Jonsereds kraftverk i uppströms riktning och 31 st passerade omlöpet vid Hedefors i uppströms riktning.

Rapport med sammanställning av data från fiskräknarna vid Jonsered nedre och övre fiskväg samt omlöpet vid Hedefors.

Länk till rapporten Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen