/

Publiceringsdatum:

Mjörnbygdens naturcentrum

Säveån

De fyra kommunerna Härryda, Partille, Lerum och Alingsås utgör Göteborgs Insjörike. I detta rike finns många områden med höga natur- och friluftsvärden att besöka, både natur- och kulturreservat och olika värdefulla områden i form av skogar, ängar, vatten och öar. Man kan även besöka geologiskt intressanta platser eller slottsparker med flera gamla lövträd och alléer.

Annex

Åtta olika ställen i Göteborgs Insjörike har valts ut som informationsplatser, annex, för dels det aktuella området och dess närmaste omgivningar (se länk nedan). Informationen ges på uppsatta skyltar och kartor eller i mindre byggnader. Olika aktiviteter kommer att ordnas av lokala intressenter under året.

Läs mer Länk till annan webbplats.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen