/

Representanter i Mölndalsåns vattenråd

Bollebygds kommun
Ledamöter:
Peter Krahl Rydberg (MP)
Ilse Postma
Ersättare:
Sören Rasmussen (SD)
Ann-Charlotte Lind

Härryda kommun
Ledamöter:
Bengt Johansson (M), ordf. Tel: 070-963 49 20
Emma Nevander, Tel: 031-724 62 53 (Tjl.)
Ersättare:
Erik Lagerström (L), Tel: 070-380 09 71
Thomas Hammarlund

Mölndals stad
Ledamöter:
Pernilla Övermark (S), vice ordf
Ann Rane, 031-315 24 05
Ersättare:
My Högfeldt (MP)
Kristina Bodin


Göteborgs Stad
Ledamöter:
Maria Granath (C)
Inger Kjellberg, (Kretslopp och vatten) Tel: 031-368 70 11
Josefine Evertsson, (Miljöförvaltningen), Tel: 031-365 58 52
Ersättare:
Mattias Kindstrand (M)
Lena Blom, (Kretslopp och vatten) Tel: 031-368 27 28
Sophie Rychlik, (Miljöförvaltningen) Tel: 031-368 39 30

Lerums kommun
Ledamöter:
Johannes Barth (S)
Gunilla Rådman, Tel: 0302-52 10 87
Ersättare:
Lars Gustafsson (C)
Vakant


Mölndals Kvarnby
Ledamot:
Leif-Henrik Andersson, Tel: 070-467 74 70
Ersättare:
Thomas Ericsson, Tel: 070-729 33 73

Mölndalsåns fiskeråd
Ledamot:
Torbjörn Löfgren, Tel: 076-391 85 90
Ersättare:
Åke Hell, Tel: 070-671 10 66

Sportfiskarna
Ledamot:
Niklas Wengström, Tel: 072-182 72 97
Ersättare:
Vakant

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Ledamot:
Johan Jonsson
Ersättare:
Anders Olsson

Södra Skogsägarna
Ledamot:
Lilian Samuelsson, Tel: 070-694 55 68
Ersättare:
Bertil Svensson, Tel: 070-951 95 79

Naturskyddsföreningen
Ledamot:
Michael Nilsson, Tel: 031-98 93 63
Ersättare:
Leif Lithander, Tel: 070-602 79 02

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Tel: 031-60 56 27

Göteborgsregionen (GR)/Göta älvs vattenvårdsförbund
Monica Dahlberg, sekr. Tel: 031-335 54 79

Respektive kommun representeras av två ledamöter. Övriga medlemmar har en ledamot vardera. För varje ledamot finns en ersättare.

Vattenrådet administreras av Göta älvs vattenvårdsförbund genom Göteborgsregionen (GR), som svarar för ekonomiadministration, dokumentation, sekreterarskap och liknande uppgifter.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen