/

Representanter i Mölndalsåns vattenråd

Bollebygds kommun
Ledamöter:
Sassi Wemmer (MP), Tel: 070-216 72 18
Emelie Holmström, Tel:
Ersättare:
Oscar Sjöö (M)
Vakant (Tjp.)

Härryda kommun
Ledamöter:
Bengt Johansson (M), vice ordf. Tel: 031-779 90 90
Emma Nevander, Tel: 031-724 62 53 (Tjl.)
Ersättare:
Erik Lagerström (L), Tel: 070-380 09 71
Linda Harald, Tel: 031-724 69 81

Mölndals stad
Ledamöter:
Anders Enelund (M), ordf.
Gun Kristiansson (S), Tel: 070-671 73 13
Ersättare:
Ann Rane, 031-315 24 05
Peter Reneby, 031-315 17 14

Göteborgs Stad
Ledamöter:
Emma Dolderer (C), 070-3626343
Inger Kjellberg, (Kretslopp och vatten) Tel: 031-368 70 11
Ersättare:
Vakant (Pol.)
Lena Blom, (Kretslopp och vatten) Tel: 031-368 27 28

Lerums kommun
Ledamöter:
Robert Blomberg (C), Tel: 073-626 06 10
Axel Lindqvist, Tel: 0302-52 11 56
Ersättare:
Jon Haraldsson (S)
Malin Ellegård, Tel: 0302-52 14 62

Mölndals Kvarnby
Ledamot:
Leif-Henrik Andersson, Tel: 070-467 74 70
Ersättare:
Thomas Ericsson, Tel: 070-729 33 73

Mölndalsåns fiskeråd
Ledamot:
Jack Olsson, Tel: 0301-106 11
Ersättare:
Torbjörn Löfgren, Tel: 076-391 85 90

Sportfiskarna
Ledamot:
Niklas Wengström, Tel: 072-182 72 97
Ersättare:
Vakant

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Ledamot:
Lilian Samuelsson, Tel: 070-694 55 68
Ersättare:
Anders Olsson

Södra Skogsägarna
Ledamot:
Jonas Johansson
Ersättare:
Bertil Svensson, Tel: 070-951 95 79

Naturskyddsföreningen
Ledamot:
Michael Nilsson, Tel: 031-98 93 63
Ersättare:
Leif Lithander, Tel: 070-602 79 02

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Tel: 031-60 56 27

Göteborgsregionen (GR)/Göta älvs vattenvårdsförbund
Monica Dahlberg, sekr. Tel: 031-335 54 79

Respektive kommun representeras av två ledamöter. Övriga medlemmar har en ledamot vardera. För varje ledamot finns en ersättare.

Vattenrådet administreras av Göta älvs vattenvårdsförbund genom Göteborgsregionen (GR), som svarar för ekonomiadministration, dokumentation, sekreterarskap och liknande uppgifter.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen