/

Bildgalleri

Bilder från de senaste utflykterna med Mölndalsåns vattenråd finns här.

Bildspel från Vattendragsvandring vid Härsjönäs 2020-05-13

Bildspel från Vattendragsvandring Hindås 2019-08-22

Bildspel från Vattendragsvandring Västerhavsveckan 2019

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen