/

Bildgalleri

Bilder från de senaste utflykterna med Mölndalsåns vattenråd finns här.

Besök vid dämmen vid utlopp från S Härsjön och Hornasjön 2023-06-09

Bilder från besök vid Grevedämmet och Stensjö dämme 2022-10-21

Bilder från besök vid Gårda dämme 2022-08-26

Bilder från besök vid Forsåker 2022-05-20

Bildspel från Vattendragsvandring vid Härsjönäs 2020-05-13

Bildspel från Vattendragsvandring Hindås 2019-08-22

Bildspel från Vattendragsvandring Västerhavsveckan 2019

Bilder från Mölndalsån Foto: Karin Meyer & Mikael Svensson

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen