/

Publiceringsdatum:

Vattendragsvandring längs Mölndalsån 13/8

Följ med på en vandring läng Mölndalsån i Göteborg, ett av våra stadsnära vattendrag. Michael Nilsson från Naturskyddsföreningen och Mölndalsåns vattenråd guidar och berättar och visar åns värdefulla växt- och djurliv, dess ekologi och kulturhistoria.

Ett stadsnära vattendrag som Mölndalsån har stora värden och det är viktigt att vattendraget och dess liv säkerställs för framtiden. Det handlar om hänsyn till vattenkvalitet, strandområden och att skapa fria fiskvägar. Vandringen sker i stadsmiljö och det är lätt att ta sig fram.

Tid: 13 augusti 2023 kl. 11:00-12:30

Plats: Samling vid Gårda dämme, Dämmeplatsen (strax öster om dämmet och ån)

Mer info Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen