/

Publiceringsdatum:

Inventering av vanringshinder i biflöden till Mölndalsån

Under 2021 inventerar vattenrådet vandringshinder i biflöden till Mölndalsån i samarbete med Sportfiskarna.

Syftet med projektet är att kartlägga och digitalisera data om vandringshinder i biflöden till Mölndalsån.

Arbetet med att identifiera vandringshinder och skapa förutsättningar för att åtgärda dessa är ett viktigt led i arbetet mot miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen