/

Publiceringsdatum:

Hur orsakar kläder utsläpp av mikroplaster till vattendrag och hav

Plast hör inte hemma i naturen. Det hörs signaler om att kläder sprider mikroplast till havet. Hur sker detta och hur allvarligt är problemet?

I denna rapport får vi vet att spridningen av mikrofiber från tillverkning och användning av textilier är ett stort miljöproblem som måste forskas mer på och att bättre reningsteknik behövs.
Kläderna släpps ifrån sig mycket mikroplast vid tvätt som sprida via avloppet och slutligen hamnar det i havet till skada för djurlivet. Rapporten väcker intresse för hur kläder produceras och hur det påverkar vår miljö. Rapporten tar också upp vad man kan tänka på som individ eller på samhällsnivå för att åstadkomma förändring.

Nu ligger rapporten ute på KIMO internationals webbplats https://www.kimointernational.org/networks/sweden/ Länk till annan webbplats. Du kan läsa och ladda ner rapporten där.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen