/

Publiceringsdatum:

Ta hjälp av ett vattenråd - En resurs att räkna med i fler frågor än du tror

Hur jobbar ni med vattenfrågor i kommunen? I vattenråden finns massor av kunskap och engagemang att ta vara på. Det kan handla om att föra dialog i olika frågor men också om att använda vattenrådens möjligheter att bidra till praktiska miljöförbättringar.

I alla områden kring större vattendrag så kallade avrinningsområden, har vattenråd bildats. Där ingår markägare och företrädare för många olika intressen, kort sagt alla som har ett engagemang i det aktuella vattendraget. Det gemensamma målet är rent vatten och en hållbar utveckling nu och för kommande generationer.

Mer info om hur ni kan ta hjäl av ett vattenråd finns i denna broschyr Pdf, 365.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen