/

Publiceringsdatum:

Nu sjösätter vi vår nya hemsida!

Vattenråden för Göta älv, Mölndalsån, Säveån och Bohuskusten administreras alla av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vi har nu samlat alla vattenråden under en gemensam hemsida som vi kallar Vattenråd i väst och hoppas att det ska både kunna ge ett mervärde och en bättre upplevelse.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen