/

Publiceringsdatum:

Informationsbroschyr om Mölndalsån

Bild på rinnande vatten

Mölndalsåns vattenråd har med medel från Länsstyrelsen tagit fram en informationsbroschyr om Mölndalsån.

den beskriver kortfattat avrinningsområdet, hur viktigt vattnet är och vilka utmaningarna är för att vi ska uppnå en god vattenstatus i åns vattensystem. Den beskriver också vad vi kan göra och hur vattenrådet arbetar.

Till broschyren Pdf, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen