/

Publiceringsdatum:

Mölndalsåns vattenråd deltar i EU-projektet Water Co Governance 2017-2019

Bild på isig å

Syftet med projektet är att tillsammans med pilotvattenråd i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland och Danmark utforska vilka stöd, metoder och förhållningssätt vattenråden respektive myndigheter behöver för att utöka lokalt deltagande och genomförande av åtgärder. En viktig del är också kunskapsutbyte mellan de olika deltagarländerna.

Vattenmyndigheten Västerhavet, som är den myndighet som ansvarar för lokal samverkan och samordnar vattenråden, vill öka kunskapen hur samverkan med vattenråden ska kunna ske för ökad delaktighet hos vattenråd.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den samordnande nationella myndigheten, vill få bra underlag till sitt arbete med att ta fram en nationell vägledning för ökat lokalt deltagande och genomförande i vattenråd i hela landet.

Mer om projektet Länk till annan webbplats.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen