/

Publiceringsdatum:

Informationsmöte om Mölndalsån
den 13 september 2012

Bild på Mölndalsån

Mölndalsåns vattenråd inbjuder till informationsmöte om Mölndalsån

Torsdagen den 13 september kl. 16:00-20:00 i Råda Församlingshem, Mölnlycke

Vi vill alla värna om rent vatten att dricka, vattna med, bada och fiska i med mera, både idag och för våra kommande generationer.

Den här kvällen vänder sig till er som bor och verkar i Mölndalsåns avrinningsområde!

Program

16:00-17:30 Vattendragsvandring vid Rådasjön med Naturskyddsföreningen
(samling vid församlingshemmets entré, stövlar rekommenderas)

17:30-18:00 Fika i Församlingshemmet

18:00-20:00 Seminarier
· Information om Vattendirektivet, Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen

  • Vattenrådets roll, Kajsa Hamnén, Mölndal (ordf. i vattenrådet)
  • Mölndalsåns värden, Peter Nolbrant, BioDivers
  • Aktuella åtgärder och projekt vid Mölndalsån,
    Lars Rohdin, Härryda kommun & Agneta Thörnqvist, Mölndals stad

Fakta om Mölndalsåns vattenråd

Mölndalsåns vattenråd bildades 2008 som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde. Vattenrådet består av representanter från olika verksamheter allt från myndigheter till markägare. Inom EU har man infört en vattenförvaltning för att skydda vatten från övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och försurning som ger dålig ekologisk status.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen