/

Publiceringsdatum:

Seminarium om Mölndalsån den 2 december 2009

Bild på Mölndalsån

Mölndalsåns vattenråd hälsar välkomna till ett seminarium om Mölndalsån onsdagen den 2 december kl. 09:00-12:30

Vi träffas på Mölndals Museum där vi kommer att servera kaffe samt ostfralla fr. kl. 08:30.

Program:

09:00 Inledning av vår ordförande Hans Broberg

09:05 Mölndalsån ur ett historiskt perspektiv – Lars Gahrn, Mölndals Museum

09:30 Mölndalsåns Hydrologi – Lars Rohdin, Härryda kommun

09:50 Prognosmodeller som hjälp för att begränsa översvämningar, prognosmodellen
för Vänern samt möjligheterna att ta fram en prognosmodell för Mölndalsån. – Sten Lindell, SMHI

10:10 Gällande vattendomar och nuvarande regleringsstrategi vid varje dämme – Thomas Ericsson, Mölndals Kvarnby

10:25 Vattenverkens uttag av råvatten i Rådasjön – Inger Kjellberg, Göteborg Vatten samt Andres Kutti, Mölndals Stad

10:50 Genomförda och föreslagna åtgärder i Mölndalsån (bl a prognosstyrt reglerings-system – Lars Rohdin, Härryda kommun samt Andres Kutti, Mölndals Stad

11:10 Klimatanpassning i stadsplaneringen – Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs

11:40 Natur och rekreation vid Mölndalsån – Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen