/

Åtgärdssamordning

Sedan 2021 arbetar Säveåns vattenråd med åtgärdssamordning.

Med anledning av utökad kommunal finansiering och LOVA-bidrag har Säveåns vattenråd kunnat tillsätta en heltidstjänst för åtgärdssamordning. Rapporter producerade i samband med åtgärdssamordnararbetet publiceras under fliken Dokument/Publikationer.

Vi tar gärna emot frågor och tankar kring åtgärder inom Säveåns avrinningsområde!


Har du någon fråga angående åtgärdsarbete? Kontakta vårat kansli eller ställ din fråga i formuläret så kontaktar vi dig!

Ange den e-post du vill bli kontaktad på.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen