/

Åtgärdssamordning

Sedan 2021 arbetar Säveåns vattenråd med åtgärdssamordning.

Med anledning av utökad kommunal finansiering och LOVA-bidrag har Säveåns vattenråd kunnat tillsätta en heltidstjänst för åtgärdssamordning.

Vi tar gärna emot frågor och tankar kring åtgärder inom Säveåns avrinningsområde!

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen