/

Mötesanteckningar

Här presenteras mötesanteckningar från Göta älvs vattenråd från de senaste åren.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen